Nájdete nás v OC Max Nitra na prvom poschodí od pondelku do piatku od 10 do 18h, sobotu od 9 do 14h.

Biologická ochrana sadov a viníc proti roztočom pomocou dravých roztočov - Typhlodromus pyri

Roztoče sú významnými škodcami ovocných stromov a viníc. Patria do kmeňa člankonôžce, rad Acari, roztoče. Sú to drobné živočíchy, dĺžka ich tela je od 0,2 – 2 mm. Najčastejšie majú vajcovitý tvar tela. Zo základných morfologických charakteristík spomeňme ešte že majú 4 páry nôh (sú aj výnimky, niektoré skupiny majú dva páry nôh, larvy majú 3 páry nôh.

Na ovocných stromoch a viniči škodia roztoče z dvoch čeľadí: roztočcovité, Tetranychidae a vlnovníkovité – Eriphyidae. Sú to dve čeľade veľmi odlišné aj stavbou tela aj spôsobom života a tým aj ako škodia na rastlinách.

Ochrana proti roztočom

Z preventívnych opatrení významnú úlohu má podpora prírodných nepriateľov. Roztoče sú drobné živočíchy, nemajú pevný obal a preto sú ľahkou korisťou mnohých predátorov. V dobe pred masovým použitím pesticídov roztoče neboli významnými škodcami. Len zriedka prichádzalo k ich premnoženiu vďaka ich úspešnej prírodnej regulácie antagonistami. Aj v dnešnej dobe významným ochranným opatrením je podpora prírodných nepriateľov. Tá pozostáva z vylúčenia aplikácii širokospektrálnych insekticídov, ktoré okrem škodcov vyhubia aj ich prírodných nepriateľov. Ďalším spôsobom ako pomôsť prírodným nepriateľom je ozeleňovanie medziradí  v sadoch a viniciach. Vysievame zmesi rôznych bylín, ktoré okrem iného majú za úlohu prilákať do sadov prírodných nepriateľov škodcov.

Viac o pestovaní rastlín sa dozviete z nasledovných publikáciách:

Knihy si môžete objednať po kliknutí na ich obálky. 

Priama ochrana – biologická

Jeden zo spôsobov ochrany sadov a viníc je aplikácia alebo vypúšťanie dravých roztočov – Typhlodromus pyri. Ide teda o navýšenie počtu jedincov tohto dravého roztoča, ktorý bude úspešne potláčať populáciu škodlivých roztočov.  Typhlodromus pyri je jeden z najviac využívaných bioagensov. Považovaný je za jeden z najefektívnejších bioregulátorov škodlivých fytofágnych rozočov v sadoch a viniciach. Telo má dlhé 0,6 mm, žlto sfarbené. Vyskytuje sa v Palearktickej zóne, tak teda aj u nás. U nás aj úspešne prezimuje. Korisťou tohto dravého roztoča sú všetky škodlivé roztoče vo vinicich a sadoch. Okrem roztočmi živí sa aj larvami strapiek a iným drobným hmyzom, peľom a konídiami a hýfami húb.  Jedna samička tohto dravého roztoča vysaje za deň 8 dospelých jedincov roztočca alebo 320 jedincov vlnovníkovca. Dravé sú aj nymfy, nie len dospelci. Pôsobí dlhodobo - stačí jedna aplikácia za existencie vinohradu alebo sadu ale nesú sa používať určité pesticídy. Zoznam ktoré pesticídy sa môžu používať a ktoré nie, dáva dodávateľ a sprístupnené sú aj na internete.

Spôsob aplikácie

Tento dravý roztoč sa pre zimnú aplikáciu dodáva v plstených pásoch. V jednom páse (15x6 cm) je 10 – 30 jedincov. Aplikácia pozostáva z pripevnenia týchto pásov na konáre stromov alebo kry viniča.

Dávkovanie

Na vinič sa dáva 1 pásik na každý 3 ker. Na ovocné stromy 1 až 3 pásy na každý   strom v závislosti od veľkosti stromu. Ak dávame 2 alebo 3 pásy treba ich dať vedľa seba, aby sme mali na jednom mieste viac jedincov, tým si samčeky skôr nájdu samičky a rozmnožovanie bude úspešnejšie.

 

Termín aplikácie

Aplikácia sa vykonáva v zimných mesiacoch keď sú roztoče v diapauze, január – marec. Keď dodávateľ doručí objednaných roztočov treba ihneď vykonať aplikáciu alebo ich uskladniť v chladničke pri teplote do 5°C. V chladničke sa môže skladovať maximálne 14 dní od dodania. 

MÁTE ZÁUJEM O dravého roztoča? Môžete si ho predobjednať tu: Typhlodromus pyri 

Mohli by Vás zaujímať aj nasledovné články :

Trápia Vás choroby a škodcovia cesnaku. Poradíme Vám, ako proti nim zasiahnuť ešte pred výsadbou?

Čo sa ešte dá urobiť v ovocnej záhrade, aby sme znížili nebezpečenstvo od škodcov a chorôb na jar?

Smútivky – škodcovia izbových rastlín v zime