Nájdete nás v OC Max Nitra na prvom poschodí od pondelku do piatku od 10 do 18h, sobotu od 9 do 14h.

Predjarný postrek proti škodcom v ovocnom sade

V ovocných sadoch škodcovia sú aktívny počas celej vegetácie keď sa vykonáva aj najviac ochranných opatrení. No proti niektorým škodcom a aj chorobám účinné sú opatrenia aj pred začiatkom vegetácie respektíve na začiatku vegetačného cyklu. Tieto opatrenia sa vykonávajú proti škodcom ktorý prezimujú na ovocných stromoch, čiže proti prezimujúcim štádiám alebo v čase aktivácie týchto škodcov.

Minulosti tieto opatrenia boli známe pod menom zimný postrek. Vykonávali sa často aj v zimných mesiacoch keď boli na to priaznivé podmienky, prvom rade teploty nad 5°C počas dňa. Prípravky ktoré sa vtedy používali pre zlé toxikologické vlastnosti sú už zakázané.

 

Dnešnej dobe robia sa podobné opatrenia, pravda z inými prípravkami, ekologicky prajnejšími, a v iných termínoch – aplikácie sú posunuté trochu neskoršie: pred začiatkom vegetácie alebo na samom začiatku vegetácie, no názov zimný postrek ešte stále sa používa. Toto opatrenie úplne nevyrieši problémy s jednotlivými škodcami ale vo veľkej miere pomohne riešeniu problému. V intenzívnych sadoch, v sadoch kde sa robí intenzívna ochrana toto opatrenie sa môže v niektorých rokoch aj vynechať. V extenzívnych sadoch, kde sa vykonáva ochrana sporadicky toto opatrenie má významnú úlohu. 

Viac o pestovaní rastlín sa dozviete z nasledovných publikáciách:

Knihy si môžete objednať po kliknutí na ich obálky.

 

Ktorých škodcov týmto spôsobom môžeme regulovať?

Opatrenia vykonané pred začiatkom vegetácie respektíve na samom začiatku vegetácie účinné sú proti:
červcom: štítnička nebezpečná - Quadraspidiotus perniciosus, štítnička čiarkovitá– Lepidosaphes ulmi, puklica slivková - Eulecanium corni),
voškám: voška jabloňová – Aphis pomi, voška skorocelová – Dysaphis plantaginea, voška hniezdotvorná – Brachycaudus schwartzi,  voška broskyňová – Myzus persicae, vlnačka krvavá  – Eriosoma lanigera,
méram: méra jabloňová – Cacopsylla mali a méra hrušková – Cacopsylla pyri  

roztočom: roztočec chmeľový - Tetranychus urticae, roztočec viedenský – Tetranychus viennensi a roztočec ovocný - Panonychus ulmi)

Čo treba urobiť pred postrekom?

Pre tým ako sa vykoná ošetrenie treba urobiť kontrolu napadnutia ovocných stromov. Na konároch, konárikoch a v štrbinách kôry sa nachádzajú rôzne druhy hmyzu a roztočov ktorý tu prezimujú. Táto kontrola sa robí v čase pučania stromov. Odberajú sa vzorky 2-3 ročných vetvičiek – celkovo 20 vetvičiek dĺžke 20 cm. Pomocou lupy sa zisťuje prítomnosť a počet vajíčok, lariev alebo imág prezimujúcich škodcov. Ich počet sa prepočíta na 1 m dĺžky vetvičiek. Ochranné opatrenia sa vykonávajú ak sa populácia niektorého zo sledovaných škodcov nachádza nad prahom škodlivosti a ten je pre jednotlivé druhy škodcov nasledovná: štítničky - 100 a viac štítkov,  vošky na jabloni 25 a viac vajíčok, vošky na slivke – 10 a viac vajíčok, méra jabloňová – 50 a viac vajíčok, méra hrušková – 2 a viac vajíčok stým že sa kontroluje 25 vetvičiek, čiže spolu 5 m dĺžky, puklica slivková – 25 a viac lariev a roztočec ovocný 1000 a viac vajíčok.

Tieto ošetrenia robíme pri teplotách aspoň 15°C a pri bezvetrí.

Ktoré prípravky použiť, kedy a ako?

V tomto období využívajú sa prípravky na baze olejov. V ekologickej produkcii môžeme použiť prípravok na baze oleja z tropického stromu Pongamia pinata prípravok Rock Effect. Proti prezimujúcim škodcom na jadrovinách sa aplikácia vykonáva od začiatku rašenia do fáze zelených pukov. A na kôstkovinách vo fáze rašenia.
Jednozložkové boritanové listové hnojivo BorOil sa tiež môže použiť ako predjarný postrek v koncentrácii 0,5 – 0,7 % od fenofázy pokročilého myšieho uška do fenofázy ružového púčika. Obmedzuje výskyt múčnatky, vošiek, puklíc, roztočcov, štítničiek a mér.

 

Náš typ: Odporúčame aplikovať BorOil 50ml  spolu so CuproTonicom 40 ml na 10 l vody čo zabezpečí ochranu proti prezumujúcim škodcom a tiež aj chorobám na ovocných stromoch a drevinách.

 

Nezabudnite aj na postrek broskýň proti kučeravosti listov, viacej sa dočítate z článku
  Kučeravosť listov broskýň.

 

Mohli by Vás zaujímať aj nasledovné články :

Kučeravosť listov broskýň

Biologická ochrana sadov a viníc proti roztočom pomocou dravých roztočov - Typhlodromus pyri

Smútivky – škodcovia izbových rastlín v zime