Nájdete nás v OC Max Nitra na prvom poschodí od pondelku do piatku od 10 do 18h, sobotu od 9 do 14h.

Ako biologickou cestou zasiahnuť proti chrústovi obyčajnému?

Chrústy sú významnými škodcami pestovaných rastlín. Škodia v štádiu larvy aj dospelého jedinca. Larvy chrústov, pandravy, sú významnými škodcami podzemných častí mnohých pestovaných rastlín, kým imága škodia na nadzemných častiach, hlavne na listoch listnatých stromov.

Larvy prezimujú v pôde rovnako ako imága posledný rok. Po dosiahnutí dospelosti chrobáky pôdu hromadne opúšťajú (priemerná teplota vzduchu musí byť 15 °C) a nalietavajú na stromy. Živia sa listami a úživný žer trvá 4-5 týždňov. Po pohlavnom dospievaní sa pária a samičky počas úživného žeru 3- až 4-krát kladú do pôdy vajíčka. Samičky zaliezajú do pôdy do hĺbky 10-60 cm v závislosti od jej typu. Embryonálny vý­vin trvá 30-50 dní a závisí od teploty pôdy. Larvy sa liahnu v júni a v júli.

 

Najskôr žijú pohromade, živia sa humusom, drobnými korienkami, neskôr sa rozliezajú a živia len koreňmi. Dĺžka vývinu závisí od klimatických podmienok a trvá 2 alebo 3 roky, čiže 3 alebo 4 vegetačné obdobia. Počas života sa dvakrát zvliekajú. Koncom jesene larvy migrujú do hlbších vrstiev pôdy a na jar sa vracajú. Dospelé larvy sa sťahu­jú do hlbších vrstiev, kde vytvárajú komôr­ku, v ktorej sa zakuklia. Vývin kukly trvá 3-4 týždne. Vyliahnuté chrústy neopúšťajú pôdu, ale v nej prezimujú.

Biologické prípravky na ochranu rastlín nájdete TU.

Škodlivosť

Chrúst obyčajný je polyfág, pri­čom škodia nielen dospelé jedince, ale aj larvy. Imága na slivke, čerešni a na viniči.

Larvy zapríčiňujú väčšie škody, lebo obdobie žeru je dlhšie. Živia sa koreňmi a inými podzemnými orgánmi rastlín, zo záhradných plodín poškodzujú zemiaky a inú zeleninu. Najnebezpečnejšie sú larvy 3. instaru.

Viac o pestovaní rastlín sa dozviete z nasledovných publikáciách:

 Knihy si môžete objednať po kliknutí na ich obálky. 

Ochrana

Úspešná ochrana proti pandravám je, ako aj pri iných pôdnych škodcoch, možná iba kombináciou agrotechnických, biologic­kých a chemických opatrení. Najväčší význam majú preventívne zásahy: správny osevný postup, včasná sejba, obrábanie pôdy, vyvá­žené hnojenie, ničenie burín. Na jar, v lete a začiatkom jesene sa odporúča plytká orba so strojmi, ktoré pôdu dôkladne rozmrvia. Pomáha aj podpora prirodzených nepriateľov. Chrústy chutia aj mnohým vtákom.

Biologická ochrana proti pandravám je možná tak na hriadkach a záhonoch, ako aj v nádobách použitím háďatiek rodu Heterorhabditis megidis (Larvanem).

Invázne larvy parazitické hlístice r. Heterorhabiditis sa aktívne pohybujú v pôde a čuchom vyhľadávajú hostiteľa. Napadnuté larvy hostiteľa behom 48 hodín hynú. Vo vnútri mŕtveho hmyzu dokončí hlística svoj vývoj a ďalej sa množí. Takto môže byť ošetrená plocha chránená pred napadnutím dlhšiu dobu.

Okrem parazitychých háďatiek proti pandravám môžeme použiť aj prípravky ktoré obsahujú baktérie, ako čo je prípravok Nvaferm Viva.

 Novaferm Viva je bakteriálne hnojivo eliminujúce škodcov v pôde ako sú háďatká, drôtovce, pandravy, siatice a iné, podporuje zdravie rastlín a zvyšuje výnos. Aplikuje sa na povrch pôdy na jeseň a následne zapracuje rotalvátorovaním alebo rylovaním. Ak sa aplikuje na jar tak sa používa tá istá metóda.