Nájdete nás v OC Max Nitra na prvom poschodí od pondelku do piatku od 10 do 18h, sobotu od 9 do 14h.

Molica lastovičníková je nový škodca kapustovín, poradíme Vám ako proti nej biologicky zasiahnuť.

Molica lastovičníková, Aleyrodes proletella, je nový škodca kapustovín v strednej Európe. Je podobná molici skleníkovej morfologicky a bionómiou, ale líši sa v škodlivosti. Molica skleníková je polyfág. škodí na zelenine (rajčiny, uhorky, paprika, šalát, hlúboviny, fazuľa, tekvice), ale tiež na okrasných rastlinách, jahodách. Nenapáda kapustoviny, kým molica lastovičníková napáda iba kapustoviny. Dospelé jedince týchto dvoch molích sú podobné - podobajú sa na malého bieleho motýľa.  Majú dva páry krídel približne rovnakého tvaru a veľkosti zložené do tvaru striešky. Molica lastovičníková má na prednom páre krídel po dve tmavé škvrny na rozdiel od molice skleníkovej, ktorá takéto škvrny na prednom páre krídel nemá. Larvy (nymfy 1. instaru)  sú bledo zelené, prekryté voskovým povlakom, sú pohyblivé. Po prvom zvliekaní sú nepohyblivé a sú zalepené na liste. Po treťom zvliekaní vzniká pupárium, má elipsovitý tvar, podobá sa na krabičku sardiniek.


Škodia larvy, nymfy a dospelé jedince vyciciavaním štiav z pletív rastlín, predovšetkým zo spodnej strany listov. Následkom vyciciavania štiav prichádza k zmenám farby rastliny. Na  začiatku sa na listoch objavujú žlté škvrny. Ich počet rýchlo rastie, takže listy celé žltnú.  Napadnuté listy sa deformujú a opadávajú. Molica lastovičníková škodí aj vylučovaním medovice (produkt metabolizmu obsahujúci cukry), ktorá pokrýva listy. Na týchto častiach sa vyvíjajú huby, černe, čo spôsobuje zníženie fotosyntézy. Okrem toho napadnuté rastliny sú neatraktívne kvôli špinavému povrchu. Škodí aj nepriamo prenosom vírusových ochorení.

Ochrana

Ochrana proti moliciam je veľmi náročná. Úspešná ochrana je možná iba kombináciou preventívnych, mechanických, agrotechnických, biologických a chemických opatrení. V ochrane zeleniny v zatvorených priestoroch (skleníky a fóliovníky) sú veľmi významné preventívne opatrenia vo forme dodržiavania hygieny v skleníkoch. Pred začiatkom sezóny treba skleníky vyčistiť. Všetky rastliny a ich pozostatky spáliť a skleník dezinfikovať. Odporúča sa zvýšiť teplotu v skleníku na 25°C počas jedného týždňa, čo zabezpečí aktiváciu škodcu a ten pre nedostatok potravy spôsobuje odumiera. Kontrolovať sadenice. Vysádzať len preverený nenapadnutý sadový materiál. Tiež je veľmi dôležité odstraňovať buriny v skleníku a v jeho blízkosti.  

Výskyt molíc sledujeme buď pomocou žltých lepových dosiek, alebo vizuálne. Raz do týždňa kontrolujeme počet napadnutých rastlín/listov s kolóniami molíc. Prah škodlivosti je 10% napadnutých listov. Chemická ochrana je účinná len ak sa používa v kombinácii s už spomínanými preventívnymi opatreniami. Termín prvej aplikácii insekticídu je, keď na žltej lepovej doske zaznamenáme prvé imága,  alebo keď striasaním 100 rastlín zistíme výskyt prvých imág. Vykonávajú sa 2 – 3 aplikácie v intervale 3 až 5 dní. Postrek treba usmerniť na spodnú stranu listov, kde sa nachádza škodca. Do postrekovej kvapaliny treba pridať zmáčadlo (napr. Agrovital) . V ekologickej produkcii v niektorých krajinách je zaregistrovaný prípravok na báze azadirachtinu (NeemAzal TS). V zatvorených priestoroch sa využívajú v biologickej ochrane proti moliciam ich prírodný nepriatelia - dravé osičky Emcarsia formosa (prípravok En-strip).

Viac o pestovaní zeleniny sa dozviete z publikácie

Rok v zeleninovej záhrade praktické rady záhradkárom

 

 

Mohli by Vás zaujímať aj nasledovné články :

Ako bojovať proti múčnatke uhorkovej ekologickými prípravkami.

Vrtivka orechová sa stala od minulého roku najvýznamnejším škodcom orecha vlašského. Opis škodcu a návod, ako sa s ním vysporiadať ekologickou cestou nájdete v tomto krátkom blogu.

Pleseň uhorková je najobávanejšou chorobou uhoriek. Poradíme Vám ako ochrániť uhorky ekologickými prípravkami.