Nájdete nás v OC Max Nitra na prvom poschodí od pondelku do piatku od 10 do 18h, sobotu od 9 do 14h.

Ako ochrániť jablone pred chrastavitosťou biologickými metódami

Chrastavitosť jablone, pôvodca je huba Venturia inaequalis, je najčastejšia a nebezpečná choroba jadrovín. Okrem listov patogén napáda aj plody, ktoré sú pri silnej infekcii úplne znehodnotené. Zvlášť sú nebezpečné skoré jarné infekcie v období pred kvetom až krátko po odkvitnutí, keď môže dôjsť k opadnutiu kvetov a malých plodov. Neskoršie napadnutia spôsobujú hnedočierne škvrny na plodoch a deformácie plodov. Na listoch spôsobuje hnedočierne škvrny (chrasty), ktoré môžu splývať a stred vypadávať. Listy vädnú, usychajú a opadávajú.

Ochrana

Nepriame, preventívne, opatrenia, ktoré obmedzujú šírenie choroby, kam patrí odstraňovanie odpadnutého lístia a plodov. Základom úspešnej ochrany je zvládnuť primárne infekcie, ktoré sú od apríla až začiatku júna. Máj je rozhodujúcim obdobím pre úspech v ochrane jabloní proti chrastavitosti z nasledovných dôvodov. V období od kvitnutia až do fáze tvorby plodov sú pletivá k patogénovi mimoriadne citlivé, keďže v minuloročných listoch je ešte stále vysoká zásoba zrelých infekčných askospór. Zároveň prebieha rýchly nárast listovej plochy, čo si vyžaduje aplikáciu buď systémových prípravkov, alebo vyššiu frekvenciu postrekov kontaktnými fungicídmi.

Výber prípravkov je zúžený a mnoho pestovateľov sa vracia k tradičným látkam využívaných v ekologickej produkcii ako sú meď. Proti tejto chorobe môžeme použiť viaceré kombinácie ekologických prípravkov. Jedna z nich je Power of-K (v koncentrácii 0,6 %) + BorOil (v koncentrácii 0,2 %) pred kvitnutím, po odkvitnutí až do konca júna v 2-týždňových intervaloch.
Tiež sa odporúča Chitopron 5% (20-50 ml/ 10 l vody) + CuproTonic (20 ml/10 l vody).

    

Mohli by Vás zaujímať aj nasledovné články :

 

Ako biologickou cestou ochrániť vinič pred plesňou sivou (Botrytídou)?

Ako bojovať proti múčnatke uhorkovej ekologickými prípravkami.

Vrtivka orechová sa stala od minulého roku najvýznamnejším škodcom orecha vlašského. Opis škodcu a návod, ako sa s ním vysporiadať ekologickou cestou nájdete v tomto krátkom blogu.