Nájdete nás v OC Max Nitra na prvom poschodí od pondelku do piatku od 10 do 18h, sobotu od 9 do 14h.

Začal nálet motýľov prvej generácie obaľovača jabloňového. Poradíme Vám, ako chrániť  Vaše jablone biologickými prípravkami

 

Obaľovač jablčný, Cydia pomonella, je najvýznamnejší škodca jabloní. Prezimuje húsenica v bielom kokóne v rôznych úkrytoch. Kuklenie prebieha na začiatku kvitnutia jabloní. Motýle sa začínajú objavovať začiatkom alebo v polovici mája do dokvitnutí jabloní. Po oplodnení samičky kladú vajíčka na mladé plody alebo okolité listy, alebo letorasty. Po 6 až12 dňoch, v závislosti od teploty, sa liahnu húsenice. Vyliahnutá húsenica  sa zavŕta do jablka a vyhrýza do nich chodby, ktoré smerujú k jadru. Chodby sú plné čierneho trusu a preto tento symptóm nazývame červivosť jabĺk. Napadnuté jablko poznáme podľa vstupného otvoru larvy na plode, ktorý je vyplnený suchým, červenkastým trusom. Malé plody, napadnuté prvou generáciou škodcu opadávajú.

 

Priama ochrana sa môže robiť biologickými a chemickým prípravkami. Pri oboch  je dôležitý je termín ochrany. Ten sa môže určiť na viacerými spôsobmi. Najviac sa využíva sledovanie náletu motýľov do feromónových lapačov a sledovanie výskytu a vývoja nakladených vajíčok obaľovača v sade. Na základe počtu a vývojovej fázy vajíčok sa môžu  precízne stanoviť termíny aplikácie insekticídov z rôznych skupín. Ochranné ošetrenie sa robí v podmienkach Slovenska v druhej polovici mája, začiatkom júna v závislosti od regiónu a počasia. V jednom ovocnom sade v Nitre máme inštalované fermónové lapače a budeme Vás informovať o termíne aplikácie biologických insekticídov.

 Z biologických prípravkov sa najviac využívajú prípravky na baze baktérie Bacillus thuringiensis spp. kurstaki (prípravok Lepinox Plus), ktorý má vysokú účinnosť a neničia prírodných nepriateľov škodcu. Aplikácia týchto prípravkov je vo fáze vývoja vajíčka označeného ako fáza „červeného prstenca“ až „čiernej hlavičky“, teda pred zavŕtaním larvy do plodu. V Európe sa využívajú prípravky na báze vírusu granulózy obaľovača jablčného (Madex, Carpovirusine). Tiež sa môže použiť prípravok na baze účinnej látky spinosad (SpinTor). Je to prírodný produkt získaný fermentačnou aktivitou baktérií Saccharopolyspora spinosa.  Je to požerový a kontaktný prírodný insekticíd.