Nájdete nás v OC Max Nitra na prvom poschodí od pondelku do piatku od 10 do 18h, sobotu od 9 do 14h.

Ako ošetriť osivo, aby z neho vyrástli zdravé a silné rastlinky?

Február je čas plánovania celoročných prác v našich biozáhradách. V prvom rade si robíme  plán výsadby na našich hriadkach a s tým súvisiacu ochranu osiva a mladých rastlín. Práve tejto téme sa budeme obšírnejšie venovať v tomto článku.

Tradičné chemicky neošetrené osivá zeleniny a okrasných rastlín

Aj keď sa február právom považuje za jeden z najchladnejších mesiacov celého roka, je to zároveň aj mesiac zakladania novej úrody. Podľa výsevných dní by sme si hlavné aktivity mali naplánovať už na prvú polovicu mesiaca, ale ani v poslednej dekáde mesiaca nie je neskoro. Konkrétne sa črtajú veľmi dobré termíny na vysievanie plodových rastlín na priesady, a, samozrejme, len ak to počasie dovolí, môžeme prikročiť už aj k prvým vonkajším výsevom koreňovej, pripadne listovej zeleniny.

Kvalitné osivá poskytujú vyrovnanejšie vzchádzanie a jednotnejší porast s predpokladom vyššej úrody a kvality. Ochrana osiva a mladých klíčiacich rastlín sa zabezpečuje biologickými prípravkami opísanými nižšie.

Bulharské rajčiny

 

Ochrana proti padaniu klíčiacich rastlín

Padanie klíčiacich rastlín je najčastejším problémom jarných výsevov. Je to hubové ochorenie mladých klíčiacich rastlín, ktoré môžu spôsobiť viacero druhov hub.  Koreňový kŕčok sa v mieste napadnutia zužuje, rastliny sa skláňajú k zemi „padajú“ a hynú. V niektorých prípadoch rastliny hynú ešte pred vzídením. V porastoch sa padanie klíčiacich rastlín väčšinou šíri ohniskovite. Hlavným zdrojom infekcie je pôda, ale môže to byť aj infikované osivo. Padanie rastlín podporuje zvýšená vzdušná vlhkosť vo skleníkoch a fóliovníkoch, vyššia vlhkosť pôdy, prehusté výsevy a v zimných mesiacoch aj nedostatok svetla a vysoké teploty pôdy a vzduchu. Najväčšie škody spôsobuje padanie pri predpestovaní sadby zeleniny a okrasných rastlín najčastejšie do fázy 2–4 pravých listov.

Hlavným ochranným opatrením pred padaním klíčiacich rastlín je dodržovanie preventívnych opatrení. Používať len kvalitné osivo, kvalitné substráty a v prípade zvlášť cenných druhov aj tepelne  dezinfikované. Sadbu pestovať v prostredí s dostatkom svetla, pri optimálnej teplote a zálievke. Po závlahe je treba, aby rastliny čím skôr uschli. To docielime vhodným vetraním.

Priama ochrana sa môže robiť morením osiva, postrekom pred sejbou a formou zálievky po sejbe, alebo na začiatku vzchádzania. Na morenie osiva sa môžu použiť biologické prípravky GliorexClonoplus. Tieto prípravky sa môžu tiež použiť aj aplikáciou na pôdu pred sejbou a následným zapravením do pôdy. Týmto spôsobom môžeme aplikovať aj biologický prípravok Trifender, na báze huby Trichoderma asperillum.

Tip na morenie osiva a stimuláciu rastu koreňov

Prípravok Chitopron 5% je možné využiť na  morenie  rôznych druhov osiva (obilniny, zemiaky, rajčiny, uhorky a iné) a  stimuláciu rastu koreňového systému rastlín.
Na morenie osiva je potrebné pripraviť  roztok, do ktorého namáčame  semená rastlín na jednu minútu.

PRÍPRAVA ROZTOKU – pridajte 10 ml prípravku do 40 ml vody

Stimulácia rastu
Použitie prípravku je formou zálievky, alebo kvapkovej závlahy

Pri použití prípravku Chitopron 5% na stimuláciu rastu je potrebné doplniť aj prípravok Trifender.

DÁVKOVANIE
zálievka: 
Chitopron 5% - 50 ml/10 l vody + 10 g Trifender (Trichoderma asperellum)

kvapková závlaha: 
Chitopron 5% 50 ml/50 l vody + 10 g Trifender (Trichoderma asperellum)