Nájdete nás v OC Max Nitra na prvom poschodí od pondelku do piatku od 10 do 18h, sobotu od 9 do 14h.

V jeseni zabojujte proti drôtovcom

Drôtovce, teda larvy chrobákov z čeľade kováčikovitých (Elateridae) poškodzujú podzemné časti rastlín – naklíčené osivo, korene a časti stonky pod úrovňou pôdy.

Tieto škodce konzumujú stravu iba v tekutej forme, preto musia rozžuť väčšie množstvo potravy, než by v skutočnosti potrebovali. Sú veľmi pažravé a uprednostňujú tiež mladé časti rastlín s vysokým obsahom vody. Vývin kováčikov trvá 3 až 5 rokov. Prezimujú larvy, s výnimkou posledného roku vývinu, keď prezimuje imágo. Oplodnené samičky kladú vajíčka do pôdy, na ktorej rastie hustá vegetácia, teda napríklad pod trávniky alebo vysiate ďatelinoviny. Najväčší vplyv na výskyt a dynamiku populácie má vlhkosť pôdy. Vajíčka nakladené do suchej zeminy rýchlo strácajú vodu a mladé larvy sa sušia a hynú. Prirodzenými nepriateľmi drôtovcov sú rôzne druhy dravých chrobákov z čeľade bystruškovitých (Carabidae) a vtáky ako vrany či bažanty. Populačnú hustotu škodcu výrazne znižujú tiež entomopatogénne huby z rodu Metarhizium, Beauveria a Tarichium.

Biologické prípravky na ochranu rastlín nájdete TU

Vyzbrojte sa trpezlivosťou

Úspešná ochrana plodín proti drôtovcom je možná iba kombináciou agrotechnických, biologických a chemických opatrení, no najväčší význam majú základné preventívne opatrenia. Škody môžete nepriamo znížiť tým, že na silne zamorených pozemkoch drôtovcami niekoľko rokov nebudete pestovať náchylné plodiny, ako je mrkva, zemiaky, cvikla, reďkovka, rajčiak, paprika, kapusta, uhorky, melóny či kukurica. Medzi ohrozené plochy patria rozorané lúky alebo polia po oziminách, preto ani tu nie je vhodné pestovať náchylné plodiny.

Z agrotechnických opatrení sú významné:
jesenná orba, obrábanie počas vegetácie, rozumné používanie hnojív, vápnenie kyslých pôd a ničenie pýru, ktorý je pre škodcu vhodnou živnou rastlinou. Zaburinenie inými druhmi teoreticky môže mierne znížiť škodlivosť drôtovcov, pretože sa živia aj korienkami burín.

 

Stavte všetko na návnady

Práve na jeseň sa drôtovce v pôde nachádzajú veľmi plytko, preto možno regulovať ich výskyt použitím návnad. Kúsky zemiakov, repy či mrkvy zakopte v hriadke asi 5 cm hlboko v 1- až 2-metrových rozstupoch. Návnady treba po 3 až 5 dňoch kontrolovať a nájdené drôtovce ničiť. 

Nielen na jeseň, ale aj na jar možno použiť prípravky na báze baktérií a entomopatogénnych húb, napríklad bakteriálne hnojivo Novaferm Viva.

Novaferm Viva je bakteriálne hnojivo eliminujúce škodcov v pôde ako sú háďatká, drôtovce, pandravy, siatice a iné, podporuje zdravie rastlín a zvyšuje výnos.

 

 

Aplikuje sa na povrch pôdy na jeseň a následne zapracuje rotalvátorovaním alebo rylovaním. Ak sa aplikuje na jar tak sa použije ta rovnaká metóda. Môže sa použiť metóda aplikácie priamo do sadbového miesta. Napr. pri sadení zemiakov postrieka sa brázda spolu aj s vysadenou sadbou a následne prikryje pôdou. Aby baktérie začali pracovať musí sa zapracovať produkt do pôdy. Ideálne je ak sa aplikuje na jeseň aj na jar. Pôda musí byť dostatočne naočkovaná aby sa v nej nevyskytovali drôtovce alebo larvy chrústov.

 

 Novinka Righello produkt obsahujúci spóry vybraných druhov a kmeňov baktérií používaných na aplikáciu do pôdy.
Symbiotický účinok pôdnych baktérií a mykorízy indukuje v rastline ochranné mechanizmy proti škodcom ako sú drôtovce, kukuričiar, motýle, krtonožky, chrústy, smútivky, strapky, molice, mravce.
 
Mohli by Vás zaujímať aj nasledovné články :

Voskovka zavlečená - Nový škodca v záhradách a ovocných sadoch

Bzdocha zeleninová

Vrtivka orechová sa stala od minulého roku najvýznamnejším škodcom orecha vlašského. Opis škodcu a návod, ako sa s ním vysporiadať ekologickou cestou nájdete v tomto krátkom blogu