Nájdete nás v OC Max Nitra na prvom poschodí od pondelku do piatku od 10 do 18h, sobotu od 9 do 14h.

Obaľovač jablčný (Cydia pomonella)

Obaľovač jablčný (Cydia pomonella) najvýznamnejší škodca jabloní nie len u nás ale v svetových meradlách. Húsenice tohto druhu poškodzujú plody, vyhrýzajú do nich chodby ktoré smerujú k jadru. Chodby sú plné čierneho trusu a preto tento symptóm nazývame červivosť jabĺk. Napadnuté jablko poznáme podľa vstupného otvoru larvy na plode ktorý je vyplnený suchým, červenkastým trusom. Malé plody, napadnuté prvou generáciou škodcu opadávajú. Plody napadnuté v lete, druhou generáciou predčasne dozrievajú a opadávajú. Veľmi často napadnuté plody bývajú infikované hubou Monlia spp., ktorá sa pri uskladnení aj ďalej rozširuje. Trhová hodnota napadnutých plodov je veľmi znížená. Okrem na jabloniach škodí aj na hruškách, orechu a marhuliach.

 

Nepriama ochrana proti tomuto významnom škodcovi jabloní spočíva v zakladaní sadov vzdialených aspoň 100 metrov od miest liahnutia sa motýľov ako sú záhrady, sklady ovocia a podobne. Podpora prírodných nepriateľov, ktorých má tento škodca veľmi veľa, ozeleňovaním medzí a nepoužívaním širokospektrálnych insekticídov.

Na záhradkách efektívne je možné znížiť populačnú hustotu tohto škodcu pomocou chytacích pásov z vlnovitého papiera. Tieto pásy pripevňujeme na kmene jabloní pre prvú generáciu v máji a pre druhú v júli. Dospelé húsenice vyhľadávajú miesta na kuklienie, zaťahujú sa do vlnovitého papiera a ak načas strhneme tieto pásy (pre prvú generáciu polovicou júna a pre druhú po zbere jabĺk) a zničíme ich, zničíme tak aj veľké množstvo húseníc.

Ich populáciu môže znížiť aj zberom opadnutých jabĺk napadnutých 1. generáciou škodcu, v júni.

Ochranné opatrenia s cieľom zníženia populácie tohto škodcu môžeme robiť aj jesennom a jarnom období aplikáciou entomopatogénych háďatiek na pôdu pod stromami a na kmene. Larvy týchto háďatiek prenikajú do tela húseníc ktoré sa nachádzajú v kokonoch ukrytých v rôznych úkrytoch v pôde, alebo v kôre stromov. Využívajú sa háďatka druhu Steinernema feltiae - prípravok ENTONEM. Teplota pri a po aplikácii by sa mala pohybovať v rozmedzí +8 až +10 °C aspoň  niekoľko hodín. Odporúča sa aplikovať navečer za vlhkého až daždivého počasia.

 

Priama ochrana sa môže robiť biologickými a chemickým prípravkami. Pri oboch  je dôležitý je termín ochrany. Ten sa môže určiť na viacerými spôsobmi. Najviac sa využíva sledovanie náletu motýľov do feromónových lapačov a sledovanie výskytu a vývoja nakladených vajíčok obaľovača v sade. Na základe počtu a vývojovej fázy vajíčok sa môžu  precízne stanoviť termíny aplikácie insekticídov z rôznych skupín. 

Z biologických prípravkov sa najviac využívajú prípravky na baze baktérie Bacillus thuringiensis spp. kurstaki (prípravok Lepinox Plus), ktorý má vysokú účinnosť a neničia prírodných nepriateľov škodcu. Aplikácia týchto prípravkov je vo fáze vývoja vajíčka označeného ako fáza „červeného prstenca“ až „čiernej hlavičky“, teda pred zavŕtaním larvy do plodu. V Európe sa využívajú prípravky na báze vírusu granulózy obaľovača jablčného (Madex, Carpovirusine). Tiež sa môže použiť prípravok na baze účinnej látky spinosad (SpinTor). Je to prírodný produkt získaný fermentačnou aktivitou baktérií Saccharopolyspora spinosa.  Je to požerový a kontaktný prírodný insekticíd.

 

Mohli by Vás zaujímať aj nasledovné články :

Trápia Vás choroby a škodcovia cesnaku. Poradíme Vám, ako proti nim zasiahnuť ešte pred výsadbou?

Čo sa ešte dá urobiť v ovocnej záhrade, aby sme znížili nebezpečenstvo od škodcov a chorôb na jar?

Tipuľa bahenná – významný škodca trávnika