Nájdete nás v OC Max Nitra na prvom poschodí od pondelku do piatku od 10 do 18h, sobotu od 9 do 14h.

Máte striebristé škvrny na rastlinách? Skontrolujte či sa strapky nehostia Vašimi rastlinkami.

Strapka tabaková - Thrips tabaci je najčastejšie sa vyskytujúca strapka v skleníkoch, ale aj najškodlivejší druh na otvorenom poli. Vyhovuje jej teplá kontinentálna klíma. Je výrazný polyfág škodiaci na zelenine, napáda cibuľu, pór, kapustu,papriku, uhorky, rajčiny a šalát. V poľných podmienkach prezimuje imágo (dospelec) vo vrchných vrstvách pôdy na pozberových zbytkoch rastlín. Na jar, imága najprv žijú na burinách a neskôr migrujú na pestované rastliny. Významné škody na cibuli táto strapka spôsobuje v suchých rokoch. Škodlivým štádiom je imágo a larva, ktoré sa vyskytujú najmä medzi listom a stopkou, kde vyciciavajú šťavy, čo spôsobuje striebristé škvrny na týchto častiach. Pri silnejšom napadnutí stonka stmavne a uschne. Na póre sú tiež jedince koncentrované v pazuchách listov. Na miestach, kde boli vyciciavané šťavy z listov sa objavujú žltkasté škvrny. Ak bolo poškodených viac buniek do týchto častí preniká vzduch a vytvárajú sa tu striebristé škvrny. Počas príjmu potravy strapky vylučujú trus zelenej farby, znižuje sa fotosyntéza a zvyšuje sa vyparovanie vody. Cez poranené časti prenikajú patogénny. Cibule dozrievajú skôr a veľkosť hlávok sa znižuje. Táto strapka je prenášačom aj škodlivých viróz.

 

Plod paprike poškodení strapkami

 

Ochrana

Zníženie populácie tejto strapky môžeme dosiahnuť dodržiavaním osevného postupu, ničením pozberových zvyškov, pravidelným obrábaním pôdy a pravidelným a dôsledným ničením burín. Dážď a zavlažovanie postrekom výrazne znižujú populácie strapiek ich zmývaním z povrchu rastlín. Červené odrody cibule sú spravidla citlivejšie na strapky ako biele a žlté odrody. Sejbou medziplodiny (ďatelina) do porastov cibule sa dá tiež znížiť napadnutie touto strapkou.

Pred využitím prípravkov na priamu ochranu umiestnite do porastu modré lepové dosky, ktoré vás upozornia na prítomnosť imág. Ak ich nezoženiete, dajú sa použiť aj žlté lepové dosky, ale ich efektivita je nižšia. Insekticídy aplikujte na začiatku výskytu imág.

Proti strapkám sa využíva v rámci biologickej ochrany viacero druhov bioagensov. V skleníkoch sa využívajú najmä dravé roztoče Neoseiulus (Amblyseius cucumeris - prípravok Triplex). Z biologických prípravkov povolený je prípravok na báze spinosadu (SpinTor).

  SpinTor je to prírodný insekticíd, ktorý nevzniká chemickou syntézou, ale je produkovaný činnosťou baktérie Saccha-ropolyspora spinosa, ktorá je bežnou súčasťou pôdneho edafonu.

Účinkuje na škodcov z radu motýľov (Leptidoptera), chrobákov (Coleoptera), dvojkrídlovcov (Diptera) a strapiek (Thysanoptera).