Nájdete nás v OC Max Nitra na prvom poschodí od pondelku do piatku od 10 do 18h, sobotu od 9 do 14h.

Ochrana proti padaniu klíčiacich rastlín

Padanie klíčiacich rastlín je najčastejším problémom jarných výsevov. Je to hubové ochorenie mladých klíčiacich rastlín, ktoré môžu spôsobiť viacero druhov hub.  Koreňový krček sa v mieste napadnutia zužuje, rastliny sa skláňajú k zemi („padajú“) a hynú. V niektorých prípadoch rastliny hynú ešte pred vzídením. V porastoch sa padanie klíčiacich rastlín väčšinou šíri ohniskovite. Hlavným zdrojom infekcie je pôda, ale môže to byť aj infikované osivo. Padanie rastlín podporuje: zvýšená vzdušná vlhkosť vo skleníkoch a fóliovníkoch, vyššia vlhkosť pôdy, prehusté výsevy a v zimných mesiacoch aj nedostatok svetla a vysoké teploty pôdy a vzduchu. Najväčšie škody spôsobuje padanie pri predpestovaní sadby zeleniny a okrasných rastlín najčastejšie do fáze 2–4 pravých listov.

Hlavným ochranným opatrením pred padaním klíčiacich rastlín je dodržovanie preventívnych opatrení:

  • používať len kvalitné osivo,
  • kvalitní substráty a ak je možné (zvlášť pri cenných druhov) tepelne alebo chemicky dezinfikované,
  • sadbu pestovať v prostredí s dostatkom svetla, optimálnou teplotou a primeranou zálievkou,
  • po závlahe je treba, aby rastliny čím skôr uschli, to docielime vhodným vetraním.
Prípravky Gliorex a Clonoplus zlepšujú zdravotný stav naklíčených rastlín, zlepšuje dynamiku rastu, rastliny sú celkovo vitálnejšie. Obsahujú spóry húb prirodzene sa vyskytujúcich v pôde, ktoré majú schopnosť pre rastlinu rozkladať organické zvyšky v pôde a tým zvyšovať  príjem živín z pôdy.  Rovnako sú schopné cez zimné obdobie  rozložiť kľudové mycéliá  niektorých  húb (Claviceps,  Sclerotinia,  Botrytis,  Rhizoctonia, Verticillium).

 

Prípravok Floravita SiO sa môže aplikovať postrekom 2 -krát za týždeň počas aktívneho rastu sadeníc. Prípravok Trifender sa odporúča postriekať na pôdu a zapracovať pred siatím, opakovať po 6 týždňoch na porast postrekom alebo zálievkou.

Trifender je prípravok na zvýšenie odolnosti rastlín proti hubovým chorobám, podporu rozvoja koreňového systému a zvyšenie odolnosti koreňov voči pôdnym patogénnym hubám. Účinná látka prípravku huba Trichoderma asperellum stimuluje rast rastlín indukciou zvýšenej produkcie fytohormónu kyseliny indolyloctovej a zvyšovaním obsahu fosforu a cukrov, tým spúšťa indukovanú rezistenciu i voči chorobám. Trifender je biologický prípravok a jeho účinnosť je závislá od správnosti aplikácie. Prípravok je preto nutné aplikovať preventívne. Pri správnej aplikácii je možné udržať porast v dobrom zdravotnom stave.

 

Prípravok POLYVERSUM obsahuje hubu Pythium oligandrum, ktorá vyhľadá fytopatogénne huby, obrastie ich mycéliom, alebo generatívnymi orgánmi a enzymaticky rozloží na jednoduché zložky, ktoré potom využíva pre svoju výživu. Okrem fungicídnej účinnosti má huba Pythium oligandrum stimulačný účinok, stimuluje rast rastlín indukciou zvýšenej produkcie fytohormónou kyseliny indolyloctovej a zvyšovaním obsahu fosforu a cukrov. Prípravok POLYVERSUM je nutné aplikovať preventívne, t.j. pred výskytom choroby. 

 

Mohli by Vás zaujímať aj nasledovné články :

Trápia Vás choroby a škodcovia cesnaku. Poradíme Vám, ako proti nim zasiahnuť ešte pred výsadbou?

Biologická ochrana sadov a viníc proti roztočom pomocou dravých roztočov - Typhlodromus pyri

Smútivky – škodcovia izbových rastlín v zime