Objednávky ktoré prijmeme od 23.12.2021 do 9.01.2022 budeme vybavovať 10.01.2022

Ochrana proti padaniu klíčiacich rastlín

Padanie klíčiacich rastlín je najčastejším problémom jarných výsevov. Je to hubové ochorenie mladých klíčiacich rastlín, ktoré môžu spôsobiť viacero druhov hub.  Koreňový krček sa v mieste napadnutia zužuje, rastliny sa skláňajú k zemi („padajú“) a hynú. V niektorých prípadoch rastliny hynú ešte pred vzídením. V porastoch sa padanie klíčiacich rastlín väčšinou šíri ohniskovite. Hlavným zdrojom infekcie je pôda, ale môže to byť aj infikované osivo. Padanie rastlín podporuje: zvýšená vzdušná vlhkosť vo skleníkoch a fóliovníkoch, vyššia vlhkosť pôdy, prehusté výsevy a v zimných mesiacoch aj nedostatok svetla a vysoké teploty pôdy a vzduchu. Najväčšie škody spôsobuje padanie pri predpestovaní sadby zeleniny a okrasných rastlín najčastejšie do fáze 2–4 pravých listov.

Hlavným ochranným opatrením pred padaním klíčiacich rastlín je dodržovanie preventívnych opatrení:

  • používať len kvalitné osivo,
  • kvalitní substráty a ak je možné (zvlášť pri cenných druhov) tepelne alebo chemicky dezinfikované,
  • sadbu pestovať v prostredí s dostatkom svetla, optimálnou teplotou a primeranou zálievkou,
  • po závlahe je treba, aby rastliny čím skôr uschli, to docielime vhodným vetraním.
Prípravky Gliorex a Clonoplus zlepšujú zdravotný stav naklíčených rastlín, zlepšuje dynamiku rastu, rastliny sú celkovo vitálnejšie. Obsahujú spóry húb prirodzene sa vyskytujúcich v pôde, ktoré majú schopnosť pre rastlinu rozkladať organické zvyšky v pôde a tým zvyšovať  príjem živín z pôdy.  Rovnako sú schopné cez zimné obdobie  rozložiť kľudové mycéliá  niektorých  húb (Claviceps,  Sclerotinia,  Botrytis,  Rhizoctonia, Verticillium).

 

Prípravok Floravita SiO sa môže aplikovať postrekom 2 -krát za týždeň počas aktívneho rastu sadeníc. Prípravok Trifender sa odporúča postriekať na pôdu a zapracovať pred siatím, opakovať po 6 týždňoch na porast postrekom alebo zálievkou.

Trifender je prípravok na zvýšenie odolnosti rastlín proti hubovým chorobám, podporu rozvoja koreňového systému a zvyšenie odolnosti koreňov voči pôdnym patogénnym hubám. Účinná látka prípravku huba Trichoderma asperellum stimuluje rast rastlín indukciou zvýšenej produkcie fytohormónu kyseliny indolyloctovej a zvyšovaním obsahu fosforu a cukrov, tým spúšťa indukovanú rezistenciu i voči chorobám. Trifender je biologický prípravok a jeho účinnosť je závislá od správnosti aplikácie. Prípravok je preto nutné aplikovať preventívne. Pri správnej aplikácii je možné udržať porast v dobrom zdravotnom stave.

 

Prípravok POLYVERSUM obsahuje hubu Pythium oligandrum, ktorá vyhľadá fytopatogénne huby, obrastie ich mycéliom, alebo generatívnymi orgánmi a enzymaticky rozloží na jednoduché zložky, ktoré potom využíva pre svoju výživu. Okrem fungicídnej účinnosti má huba Pythium oligandrum stimulačný účinok, stimuluje rast rastlín indukciou zvýšenej produkcie fytohormónou kyseliny indolyloctovej a zvyšovaním obsahu fosforu a cukrov. Prípravok POLYVERSUM je nutné aplikovať preventívne, t.j. pred výskytom choroby. 

 

Mohli by Vás zaujímať aj nasledovné články :

Trápia Vás choroby a škodcovia cesnaku. Poradíme Vám, ako proti nim zasiahnuť ešte pred výsadbou?

Biologická ochrana sadov a viníc proti roztočom pomocou dravých roztočov - Typhlodromus pyri

Smútivky – škodcovia izbových rastlín v zime