Nájdete nás v OC Max Nitra na prvom poschodí od pondelku do piatku od 10 do 18h, sobotu od 9 do 14h.

Pochutia si na priesadách

Nenažrané drôtovce

Larvy chrobákov z čeľade kováčikovité (Elateridae) sú veľmi pažravé polyfágy napádajúce všetky pestované rastliny. Poškodzujú naklíčené osivo, korene a podzemné časti stonky. Uprednostňujú mladé jemné časti rastlín, ktoré obsahujú veľa vody.

Prevencia: Správny osevný postup, obrábanie pôdy (často vykonávaná hlboká orba, v záhrade rýľovanie), včasné zaoranie pozberových zvyškov, vhodný termín a spôsob sejby, hnojenie, ničenie burín.

 

Biologická ochrana: Na jar pred sejbou môžete použiť biologický prípravok na báze baktérií Photorhabdus luminescens, Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki a B. thuringiensis ssp. tenebrionis (prípravok Novaferm Viva)

Novaferm Viva je bakteriálne hnojivo eliminujúce škodcov v pôde ako sú háďatká, drôtovce, pandravy, siatice a iné, podporuje zdravie rastlín a zvyšuje výnos.
 
 

Nepríjemné pandravy

Larvy chrústov spôsobujú väčšie škody ako dospelé chrobáky, lebo obdobie ich žeru je omnoho dlhšie. Živia sa koreňmi a inými podzemnými orgánmi rastlín, z úžitkových škodia hlavne na zemiakoch, koreňovej zelenine, na mladých ovocných stromoch a kroch viniča.

 

Prevencia: Správny osevný postup, včasná sejba, obrábanie pôdy, vyvážené hnojenie, ničenie burín. Na jar, v lete a začiatkom jesene sa odporúča plytká orba na ničenie lariev, ktoré sa nachádzajú tesne pod povrchom pôdy. Dôležitá je aj podpora prirodzených nepriateľov, najvýznamnejšími sú entomo­patogénne huby (najmä druh Beauveria bassiana) a háďatká. Imága chrústov ničia rôzne druhy vtákov.

Biologická ochrana: Proti pandravám môžete zasiahnuť, či už v záhrade, alebo v pestovateľských nádobách, nasadením entomoparazitických háďatiek z rodu Heterorhabdits (prípravok Larvanem) ešte aj v septembri.

Húsenice siatic

Siatice sú motýle z čeľade morovitých (Noctuidae) s charakteristickou kresbou na predných krídach, pozostávajúcou zvyčajne z troch škvŕn a priečnych pásikov. Húsenice sú vážnymi škodcami v poľnohospodárstve. Mladé larvy poškodzujú listy. Staršie húsenice sa počas dňa nachádzajú v pôde a v noci poškodzujú stonky rastlín nad povrchom pôdy a pod ňou, prípadne môžu poškodzovať aj spodné listy.

Húsenice siatice oziminovej sa v pôde vyskytujú od začiatku júna do polovice júla, druhá generácia škodí od druhej polovice augusta. Mladé húsenice vyžierajú na spodnej strane listov okienka, neskôr vyhrýzajú otvory a po prvom zvliekaní obžierajú listy od okraja. Škodia na mladých porastoch kukurice, zemiakov, slnečnice, obľubujú papriku.

 

Prevencia: Agrotechnické opatrenia ako skorá sejba, ničenie burín, zavlažovanie a obrábanie pôdy majú veľký vplyv na zníženie škôd. Dobre vyko­naná agrotechnika umožňuje rýchle a rovnomerné vzchádzanie a rýchly rast mladých rastlín a tým aj rýchle prekonávanie kritického obdobia. Porasty zo skorej sejby sú na jar poškodzované menej a aj lepšie znášajú poškodenia. Zavlažovanie okopanín v čase kladenia vajíčok a na začiatku liahnutia lariev má veľký vplyv na redukciu populácie.

Mohli by Vás zaujímať aj nasledovné články :

Ochrana proti padaniu klíčiacich rastlín

Biologická ochrana sadov a viníc proti roztočom pomocou dravých roztočov - Typhlodromus pyri

Smútivky – škodcovia izbových rastlín v zime