Nájdete nás v OC Max Nitra na prvom poschodí od pondelku do piatku od 10 do 18h, sobotu od 9 do 14h.

Vlhké a teplé počasie vyhovuje slimákom (silzniakom)

Vlhké a teplé počasie vyhovuje slimákom, najme na jar zapríčiňujú veľmi významné škody. Sú polyfágy, poškodujú rôzne klíčiace a vzchádzajúce ale aj staršie, vyvinuté rastliny.  Slimáky škodia vyhrýzaním dužinatých častí rastlín a plodov, tiež poškodzujú listy vyžieraním nepravidelných otvorov a môžu spôsobiť aj holožery - požiarením celých listov, keď zostávajú nepoškodené len hlavné nervy. Obľubujú najme mäkké sadenice zeleniny a mäkké plody – napríklad jahody. Na plodoch a koreňoch sú často hlboké otvory. Neklamným znakom výskytu slimákov sú stopy po slize, ktoré zanechávajú na poškodených rastlinách.

 


Bionómia a ekológia

Slimáky sú obojpohlavné a oplodňujú sa vzájomne. Počas celej vegetácie kladú vajíčka do pôdy. Po 2 až 4 týždňoch sa liahnu malé slimáky. Prezimujú v štádiu vajíčka a niektoré druhy aj v štádiu dospelého jedinca. Slimáky sú aktívne v noci a za vlhkého počasia. Počas dňa sa zdržujú v úkrytoch. Vyhovujú im ťažké pôdy, zle spracované, hrudovité, kde majú možnosť ukryť sa. V dobre spracovanej pôde nájdu menšiu možnosť úkrytu a sú viac zastihnuteľné prírodnými nepriateľmi.

Medzi prirodzených nepriateľov slimákov patria vtáky (vrana obyčajná, drozdy, škorce, domáca hydina), ježe, krt, jazvec, ropuchy, slepúchy, z hmyzu – bystrušky a ďalej sú významné parazitické háďatká.

Úspešná ochrana proti slimákom sa môže robiť rôznymi metódami závislosti od plodiny a veľkosti plochy chráneného porastu. Najúčinnejšia ochrana je možná iba kombináciou agrotechnických, mechanických a biologických  opatrení.


Agrotechnické opatrenia sú veľmi významné v ochrane proti týmto škodcom. Slimáky sú závislé na úkrytoch v pôde, ktoré ich chránia od vysúšania a prírodných nepriateľov. Intenzívne a kvalitné obrábanie pôdy je jedným z možných opatrení na zníženie populačnej hustoty škodcu. Účinným opatrením je bránenie polí v čase suchého počasia. Vajíčka a mladé slimáky ktoré sa dostanú na povrch pôdy hynú na slnku. Po zbere úrody sa odporúča zlikvidovať pozostatky rastlín a pôdu udržiavať čistú bez burín. Záhrady a polia s vysokou trávou a burinami , tiež kopy suchých konárov poskytujú slimákom úkryt a ich vajíčkam väčšiu šancu na prežitie.

Mechanické opatrenia sú efektívne na malých plochách, v záhradách. Najstaršou metódou je systematický zber a mechanické ničenie nazbieraných slimákov. Prácu nám uľahčia staré dosky, ktoré pokladiem na záhon a slimáky sa cez deň pod ne schovávajú. Ako lapače nám môžu poslúžiť hladké kamene, mokré handry pod ktorými treba hľadať slimáky. Lapače sú efektívnejšie keď sa do nich dajú kúsky rozsekaných zemiakov alebo šalátové listy. Chytené slimáky môžeme zničiť v roztoku slanej vody alebo horúcou vodou.

Zabrániť slimákom aby sa dostali k rastlinám môžeme nasýpaním žieravých materiálov napríklad vápno. Ale takáto ochrana je účinná len v suchom počasí. Stačí jeden lejak a nasypané bariéry nie sú funkčné. Tiež zabrániť migráciám slimákom k pestovaným rastlinám môžeme aj posýpaním ihličia, plevy či popola okolo rastlín ktoré chceme ochrániť. 

Ekologické prípravky 

Proti slimákom a slizniakom sa používajú ekologické prípravky na báze fosforečňanu železitého (FERRIMAX, Ferramol compact), ktorý sa bežne vyskytuje v prírode. Je mimoriadne účinný proti týmto škodcom a po rozklade sa stáva prístupným ako hnojivo pre pestované plodiny. Po aplikácii prípravku slizniaky prestávajú požierať rastliny a začnú požierať granule, ktoré v nich napučia. Slizniaky sa potom uchýlia do úkrytov, kde uhynú.   

 

Mohli by Vás zaujímať aj nasledovné články :

Voskovka zavlečená - Nový škodca v záhradách a ovocných sadoch

V jeseni zabojujte proti drôtovcom

Vrtivka orechová sa stala od minulého roku najvýznamnejším škodcom orecha vlašského. Opis škodcu a návod, ako sa s ním vysporiadať ekologickou cestou nájdete v tomto krátkom blogu