Nájdete nás v OC Max Nitra na prvom poschodí od pondelku do piatku od 10 do 18h, sobotu od 9 do 14h.

Ako ochrániť čerešne a višne pred vrtivkou biologickou cestou?

Vŕtivka čerešňová, Rhagoletis cerasi (Tephritidae, Diptera), je muška, 4 mm dlhá, telo má lesklé, čierne. Hlava je žltá s krátkymi žltočervenými tykadlami. Krídla sú prehľadné so 4 čiernymi pásikmi. Larva je beznohá, bezhlavá, bielej farby a dorastie do dĺžke 6 mm

Prezimuje v štádiu kukly v pôde, kde strávi 9 mesiacov. Liahnutie dospelcov prebieha v máji a júni. Pohlavne dospievajú za 8 – 15 dní a po oplodnení samičky kladú vajíčka do plodov, často zelených alebo žltnúcich, spravidla do jedného plodu nakladie jedno vajíčko. Vajíčka kladú asi pol milimetra pod pokožku a najčastejšie v blízkosti stonky. Larvy žijú v plodoch do dospelosti, asi  tri týždne. Larvy opúšťajú plody a kuklia sa plytko v pôde. Kukly ostávajú v pôde v diapauze až do budúcej jari.

Škodlivosť

Larvy vŕtivky čerešňovej  zapríčiňujú tz. „červivosť“ čerešní. Larvy vyhrýzajú chodbu smerom ku kôstke a vyžierajú dužinu. Plody na mieste napadnutia mäknú, hnednú a zahnívajú. Je to najvýznamnejší škodca čerešní. Často bývajú napadnuté takmer všetky plody. Napáda najkvalitnejšie odrody, sladké  a tmavo sfarbené. Viac napadá stredne skoré a neskoré odrody. Napáda aj višne najme tie ktoré obsahujú menej kyselín.

Ochrana 

Preventívna ochrana proti tomuto škodcovi pozostáva v správnom a na čas vykonanom zbere čerešní, skôr ako sa larvy zakuklia. Kultivácia pôdy pod stromami tiež znižuje populačnú hustotu škodcu. Zakladaním sadov na vyšších polohách od 350 m sa dá úspešne vyhnúť tomuto škodcovi.  

Na záhradách, osamelé stromy alebo niekoľko stromov, sa dá úspešne ochrániť použitím sférických žltých lepových dosiek. Žiarivá žltá farby týchto lapačov láka imága vrtivky čerešňovej. Keďže vrtivky nalietavajú na lapáky predovšetkým zo spodnej strane, pred vyvesením vytvárame lapáky do tvaru valca. 

Odchytom imága vrtivky čerešňovej ešte pred nakladením vajíčok do plodov višní a čerešní výrazne môžeme znížiť červivosť plodov týchto ovocných stromov. Účinnosť týchto lapačov je dobrá na osamelých stromoch, ak je viac stromov na záhrade musí byť na všetkých stromoch vyvesené tieto dosky (aj v susedovej záhrade). Lepové doštičky sú vyrobené z plastu, zvinieme ju podľa návodu výrobcu lepovou stranou von a lapáky rozvešáme po obvode koruny stromu od juhu, východu a západu. Nevyvesuje sa na severnú stranu. Treba dbať aby sa listy čerešní nenalepili na lepiacu dosku. Vyvesujeme ich v prvej dekáde mája, v období zmäknutia čerešní, keď čerešne začínajú žltnúť. Lapáky vymieňame za nové ak sú silne pokryté hmyzom. Na strom sa postavuje v prepočte na každý meter výšky stromu dva lapáky.     

Používa sa aj mechanická ochrana, prekrýva sa pôda v sade netkanou textíliou ktorá bráni muchám na jar vyletieť z pôdy a naklásť vajíčka alebo sa hustou sieťou prekrýva sad, ktorá bráni nalietavať muchám do koruny stromov a naklásť vajíčka do plodov.

Priama ochrana

V sadoch sa musí robiť priama ochrana, ktorá môže byť chemickými a biologickými prípravkami. Potrebu priameho ochranného opatrenia proti tomuto škodcovi môžeme určiť na základe denného náletu imág (múch) na, už spomínané, sférické lepové doštičky. Hodnota prahu škodlivosti je 0,5 jedincov/lapák pri slabej násade plodov, 1 jedinec/lapák pri strednej a 1,5 jedinca/lapák pri vysokej násade plodov. Tiež môžeme zistiť na základe počtu nakladených vajíčok na plodoch. Odberá sa 100 plodov idúc po uhlopriečke sadu. Prah škodlivosti je 1 % napadnutých plodov.

Dôležité je zistiť správny termín ochrany. Ošetrenie sa vykonáva v dobe zvýšeného náletu imág – 7 až 8 dní od stanovenia začiatku náletu imág na lapače. Počítajú sa iba dni s maximálnou dennou teplotou nad 17°C. Ošetrenie proti vajíčkam a larvám sa signalizuje v dobe maximálneho kladenia vajíčok alebo na začiatku liahnutia lariev a to je 14 až 17 dní po začiatku náletu imág. Tiež berú sa do ohľadu len dní s maximálnou dennou teplotou vyššou od 17°C. Používajú sa registrované prípravky. V ekologickom poľnohospodárstve v Európe je povolený biologický prípravok na baze azadirachtinu (Neemazal T/S), tiež prípravky na baze huby Beauveria bassiana (Bora).

Proti tomuto škodcovi sa odporúča použiť mikrobiálny prípravok NovaFermOrion (v koncentraácii 2%). Pre lepši účinok sa odporúča aplikovať spolu s prípravkami obsahujúcimi pomarančový olej (BorOil, FloravitaCitro).

  • prvý postrek v čase rojenia imág,
  • druhý na začiatku liahnutia lariev, väčšinou od polovice mája do polovice júna.

 

Mohli by Vás zaujímať aj nasledovné články :

Veľký prehľad škodcov paprike

Biologická ochrana sadov a viníc proti roztočom pomocou dravých roztočov - Typhlodromus pyri

Smútivky – škodcovia izbových rastlín v zime