Nájdete nás v OC Max Nitra na prvom poschodí od pondelku do piatku od 10 do 18h, sobotu od 9 do 14h.

Skočky

Skočky sú chrobáky menších rozmerov (1,8 – 3 mm) s vyklenutým telom.  Imága majú často kovovolesklé alebo pestro sfarbené krovky, často s jedným žltým pásom na prednom krídle. Nohy sú krátke, chodidlá majú štyri články. Zadné nohy majú skákavé. Larvy sú oligopódne a obyčajne pokryté chĺpkami, bradavičkami, hrbolčekmi.

 

Bionómia

Tieto skočky majú jednu generáciu do roka, prezimujú v štádiu imága v pôde v rôznych úkrytoch. Aktívny začínajú byť skoro na jar už začiatkom apríla, najprv sa živia na burinách a neskôr prechádzajú na vyklíčené alebo presadené rastliny z čeľade kapustovitých. Veľmi sú aktívny počas slnečného a teplého počasia. Po dospelosnom žere oplodnené samičky kladú vajíčka do pôdy okrem skočky kapustovej ktorá vajíčka kladie na listy hostiteľských rastlín. Vyliahnuté larvy skočky kapustovej sa vžierajú do listov a vytvárajú v nich chodbičkovité míny. Larvy ostatných dvoch druhov skočiek žijú v pôde a živia sa korienkami kapustovitých rastlín. Štádium larvy trvá 10-30 dní v závislosti od teploty a vlhkosti. Kuklenie prebieha v povrchových vrstvách pôdy. Štádium kukly trvá 1-3 týždňov. Imága novej generácie zjavujú sa v lete, v júli a auguste, živia sa na kapustovitých rastlinách až do konca jesene keď ukryjú na prezimovanie.

Ekológia

Suché a teplé počasie na jar umožňuje masový výskyt skočiek. Ich migrácie na porasty hlúbovín začínajú keď je teplota vzduchu nad 18°C. Teploty pod 15°C zastavujú ich aktivitu. Dlhotrvajúce dažde tiež znemožňujú masovému výskytu skočiek. Na jar sa tieto skočky živia na kapustovitých rastlinách najme na reďkovky a pekinskej a čínskej kapuste, v jeseň škodia najme na repke olejnej.

Škodlivosť na kapustovej zelenine

Dospelé jedince skočiek patria k mimoriadnym škodcom kapustovej zeleniny. Klíčiacim rastlinkám obhrýzajú klíčne listy plytko pod povrchom pôdy a rastlinky následne nevzídu. U vzídených rastlín vyhrýzajú do listov plytké jamky alebo malé dierky o veľkosti 1 až 3 mm. Listy sú niekedy husto prederavené a následne zasychajú. Pri premnožení sú schopné zničiť porasty vzchádzajúcich kapustovitých rastlín. Niektoré druhy ako skočka kapustová a skočka čierna napadajú aj iné plodiny ako napríklad kukuricu. Ohrozené sú najmä porasty do štádia dvoch pravých listov, ktorých rast je spomalený suchom. Pri silnom výskyte škodcu sú najviac ohrozené pomaly vzchádzajúce rastliny do štádia dvoch pravých listov. Najväčšie škody spôsobujú v máji ale aj neskoršie ak trvá suché a teplé počasie. Omnoho väčšie poškodenia sú na druhoch ktorý na listoch nemajú voskovú vrstvu ako napríklad reďkovka. Nepriamo škodí aj prenosom vírusových ochorení. Poškodenia zapríčinené larvami týchto skočiek sú prakticky bez hospodárskeho významu.

Ochrana

Základom ochrany je agrotechnické opatrenie dodržiavanie osevného postupulikvidácia kapustových burín. Škodlivosť tak tiež znižuje dôkladné spracovanie pôdy. Podmietkou alebo orbou môžeme znížiť množstvo lariev v pôde. Ďalšou metódou je zrýchlenie počiatočného vývoja rastlín závlahou, čím skracujeme rizikové obdobie. Prekrytie porastov netkanou textíliou zamedzuje prístup k vzchádzajúcim rastlinám.

Priama ochrana – rozhodovanie o jej vykonaní

Vizuálnou kontrolou môžeme zistiť prítomnosť skočiek a tiež aj príznaky poškodenia. Nálet imág skočiek môžeme sledovať aj pomocou žltých vodných misiek alebo pomocou žltých lepových dosiek. Ošetrenie treba robiť ak zistíme viac než 5 imág na jednu žltú misku na deň alebo viac než 2 imága na rastlinu. Tiež ako hladina škodlivosti sa udáva poškodenie 10% listov. Vtedy treba čím skôr vykonať postrek najme ak má pokračovať suché a teplé počasie. Použiť treba prípravky povolené do kapustovín.

 

Použiť treba prípravky povolené do kapustovín. Postrek obyčajne zničí škodcu nachádzajúceho sa na pozemku, ale škodca, ktorý priletí na pozemok po niekoľkých hodinách nie je zničený. Vzhľadom na vznikajúce škody je potrebné opakovať zásahy v intervale menšom než 48 hodín, čo je finančne náročné. V ekologickej produkcii je zaregistrovaný prípravok na baze azadirachtinu (NeemAzal - T/S), v niektorých krajinách zaregistrovaný je aj prípravok na baze spinosatu (SpinTor).

 

SpinTor je prvý prírodný insekticíd, ktorý nevzniká chemickou syntézou, ale je produkovaný činnosťou baktérie Saccha-ropolyspora spinosa, ktorá je bežnou súčasťou pôdneho edafonu.

 

Mohli by Vás zaujímať aj nasledovné články :

Voskovka zavlečená - Nový škodca v záhradách a ovocných sadoch

Bzdocha zeleninová

Vrtivka orechová sa stala od minulého roku najvýznamnejším škodcom orecha vlašského. Opis škodcu a návod, ako sa s ním vysporiadať ekologickou cestou nájdete v tomto krátkom blogu