Nájdete nás v OC Max Nitra na prvom poschodí od pondelku do piatku od 10 do 18h, sobotu od 9 do 14h.

Fúzavka cesnaková

Fúzavka cesnaková škodí nielen na cesnaku, ale aj na cibuli.
Hospodársky významné škody zapríčiňuje na mladých rastlinách z jesennej výsadby.

Larvy najskôr poškodzujú základ najmladšieho centrálneho listu, ktorý žltne a stáča sa, pričom sa veľmi ľahko vyťahuje z rastliny. Neskôr sa spúšťajú dolu stonkou, ktorá mäkne až do cibule, ktorá zahníva. Fúzavka cesnaková sa aktivuje veľmi skoro na jar už pri teplote vzduchu 0 °C. V podmienkach globálneho otepľovania, keď sú časté mierne zimy, môže byť škodca aktívny aj v týchto mesiacoch, pričom takéto prípady už boli u nás zaznamenané. Výskyt fúzavky preto treba sledovať, najlepšie pomocou žltých vodných misiek s lákadlom, a v prípade silného výskytu zasiahnuť. Pravidlá ochrany rastlín Z preventívnych agrotechnických opatrení sa škody môžu znížiť skorou výsadbou na jeseň, pretože väčšie rastliny sú odolnejšie. Podobne neskorá výsadba na jar môže výrazne znížiť napadnutie rastlín. Cesnak sa odporúča pestovať čo najďalej od vlaňajších plôch. Jarné odrody vysádzané na jar fúzavka cesnaková nenapadá. Z nechemických spôsobov ochrany je významné zakrytie rastlín sieťami alebo netkanou textíliou počas náletu múch. Toto opatrenie sa musí vykonať skoro na jar pri prvom oteplení a porast nechať zakrytý až do konca apríla. Chemická ochrana j e opodstatnená, ak sa zistí, že sa v poraste vyskytuje 10 a viac percent napadnutých rastlín. Aplikácia insekticídov sa vykonáva na jar v čase náletu múch, kým samičky ešte nenakládli vajíčka. Obdobie letu múch sa dá zistiť pomocou návnad, ktoré sa pripravujú z extraktu cesnaku, cukru a octu. Žlté vodné misky (Mörickeho misky) naplnené týmto lákadlom sa umiestňujú do porastov cibule už vo februári. V regiónoch, kde sa škodca vyskytuje často, treba aplikáciu postreku vykonať hneď, ako sa zistí výskyt múch. Pretože nálet trvá dlhší čas, po 10 dňoch sa musí postrek zopakovať. Povolené sú niektoré prípravky zo skupiny pyretroidov. Pri postreku treba použiť viac vody. Insekticídy sa aplikujú aj vo forme zálievky, ktorá sa vykonáva len raz, 14 dní po prvom oteplení. 

Stránka 1 z 1 - 1 položiek celkom

Sphere