Nájdete nás v OC Max Nitra na prvom poschodí od pondelku do piatku od 10 do 18h, sobotu od 9 do 14h.

Pásavka zemiakova

Pásavka zemiaková, Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824), Chrysomelidae, Coleoptera je v podmienkach Strednej Európy najvýznamnejší škodca zemiakov. No to neznamená, že môže zapríčiniť väčšie škody ako iní škodcovia, alebo že je ochrana proti nej komplikovanejšia ako proti iným škodcom. Najvýznamnejšia je preto, že sa pravidelne, každý rok vyskytuje na všetkých lokalitách v počte nad prahom škodlivosti. Ak sa nerobí správna ochrana škody môžu byť veľmi veľké, larvy a imága môžu zapríčiniť holožery, praktický zničiť všetky listy a tým sa ohrozí vytváranie hľúz.

Bionómia    

Pásavka zemiaková prezimuje v štádiu imága v pôde, v hĺbke 20 – 70 cm, najčastejšie na 20-25 cm. Na jar sa začínajú objavovať keď je teplota pôdy v hĺbke 25 cm  - 14°C, je to v dobe keď kvitne púpava (Taraxacum oficinalae). U nás je to v polovici mája a závisí to od poveternostných podmienok a najmä teploty. Po prezimovaní imága primajú potravu a 6 – 12 dní po opustení pôdy začína párenie. Samičky kladú vajíčka v skupinách po 20-40 vajíčok na spodnú stranu listov. Optimálne podmienky pre kladenie vajíčok sú: teplota 18-26°C, relatívna vlhkosť vzduchu 60-70%. Na teplote pod  14°C samičky nekladú vajíčka. V závislosti od teploty larvy sa liahnu za 5 až 16 dní. Larvy sa trikrát zvliekajú. Vývoj lariev na teplote 20°C trvá 20 dní. Kuklenie prebieha v pôde. Za rok sa vyvinie jeden generácia a v teplejších oblastiach dve generácie.

Ekológia škodcu

Pásavka zemiaková aj napriek tomu že je na Európskom kontinente už viac ako 80 rokov ešte nemá dostatoční spektrum efektívnych antagonistov, preto sa každý rok jej populácia nachádza nad prahom ekonomickej škodlivosti. Imága a larvy požierajú rôzne druhy vtákov a z hmyzu:  bystrušky, lienky, ucholaky a zlatoočky. Optimálne podmienky pre rozmnožovanie sú pri suchom a telom počasí.

Škodlivosť

Najväčšiu škodu na rastlinách zemiaka zapríčiňujú larvy tretieho a štvrtého instaru. Priemere za jeden deň jedna larva 1. instaru (L1) konzumuje 3 mg listovej hmoty, larva druhého instaru (L2) 3-5 mg, kým L3 50 mg a L4 až 110 mg. Vývoj larvy trvá priemerne 16 dní a počas tohto obdobia jedna larva konzumuje 780 mg listovej hmoty a z toho 90% v posledných dvoch instaroch: L3 a L4. Jeden prezimujúci imago za jeden deň konzumuje 75 mg a imágo letnej generácie 136 mg listovej hmoty zemiaka.

Výskyt prezimujúcich imág je desaťkrát menší od výskytu lariev. V čase aktivácie (výskytu) prezimujúcich imág  rastliny zemiakov intenzívne rastú, oformujú viac stoniek a tak sa ľahko kompenzuje strata listovej hmoty. V čase tvorby úrody je rastlina najcitlivejšia na zníženie asimilačnej plochy a vtedy sú aj straty na úrode väčšie. V čase tvorby hľúz aj menšie poškodenia rastlín larvami môžu zapríčiniť významnú stratu na úrode. Pri výskyte 10 lariev na jednu rastlinu straty na úrode sú 15 %, pri výskyte 15 lariev do 50% a pri výskyte 40 a viac lariev na jednej rastline úroda môže byť nulová. Škodlivosť pásavky zemiakovej na zemiakoch nie je len v znížený kvantity úrody ale aj kvality úrody: zníženie frakcii (veľkosti) hľúz a výživnej hodnoty.

Ochrana

Regulácia pásavky zemiakovej sa vykonáva mechanickými, agrotechnickými, biologickými a chemickými opatreniami. Mechanické opatrenia sa využívajú na malých plochách opakovaným zberom. Na väčších plochách v USA a západnej Európe používajú sa špeciálne zberacie zariadenia, ktoré zbierajú (vsávajú) imága a larvy.    

Z agrotechnických metód má význam správny osevný postup a priestorová izolácia nových plôch zemiakov od minuloročných. Podľa možnosti treba dodržať vzdialenosť aspoň 500 m od minuloročných plôch. Na tento spôsob sa dá vyhnúť škodám, ktoré zapríčiňuje prvá generácia tohto škodcu. Termín poškodzovania sa na tento spôsob značne oddiali. Rastliny sú najcitlivejšie na poškodenia pred kvitnutím. Podobne straty na úrode sa dajú eliminovať aj skorším termínom sejby, najlepšie naklíčeného sadiva.

Biologická ochrana    

Z biologických metód ochrany sa najmä v ekologickom hospodárení proti tomuto škodcovi v Európe používajú prípravky na baze baktérie Bacillus thuringiensis var. tenebrionides (Novaferm Orion), azadirechtinu (prípravok NeemAzal T/S), na baze aktivnej látky spinosad (Spintor a prírodného pyrethrinu).

 
3
121312

Stránka 1 z 1 - 3 položiek celkom

 • NEEMAZAL - T/S 219/50
  NEEMAZAL - T/S
  Skladom

  Insekticíd , akaricíd – prípravok proti voškám, mínerkam, piliarkam, strapkám, moliciam, roztočcom, nosánikom a podkopáčikom vo forme  rastlinného extraktu zo semien tropického stromu  Antelaea azadirachta určený na ošetrenie ovocných stromov, zeleniny, viniča  a poľných plodín, rastlinný olej na báze obnoviteľných zdrojov.

  od 11,80 €
 • 5d06041ec9f0d72baf86fc8b2fe821811 Novinka Tip 504/250
  NovaFerm ORION
  Skladom

  NovaFerm ORION eliminuje požerových a cicavých škodcov (vošky, strapky, molice, vijačky, vrtivky, pásavku, húsenice ...), zvyšuje odolnosť voči chorobám, zvyšuje výnos plodín a kvalitu produkcie.

  od 7,90 €
 • SPINTOR 225/6 M
  SPINTOR
  Skladom

  SpinTor účinkuje na škodcov z radu motýľov (Leptidoptera), chrobákov (Coleoptera), dvojkrídlovcov (Diptera) a strapiek (Thysanoptera).

  SpinTor nepôsobí na cicavý hmyz (vošky).

  od 3,90 €

Stránka 1 z 1 - 3 položiek celkom

Sphere